Kunst uit Bali en Indonesië
                    Skip Navigation Links

Kunstwerk 1 van 1
Houtsnijwerk - na 1945
Balinese vrouwen zittend
Sarasvati is de vrouwelijke wederhelft van Brahma, de godin van wijsheid, wetenschap en welsprekenheid, de patrones der schone kunsten. Zij is de moeder der heilige Vedas en houdt als symbool daarvan een boek van palmbladeren in de hand. Men brengt haar offers aan de oevers van rivieren, want zij wordt ook als symbool van het vruchtbaarmakende rivierwater aanbeden. Zowel in India als in Bali, want ook daar viert men een feest ter ere van haar. Men roept haar aan bij de plechtigheden, waarbij aan de goden om overvloedig irrigatiewater wordt gesmeekt. Sarasvati wordt afgebeeld met een tot vier hoofden, soms vier, soms twee armen met als versierselen een bidsnoer, palmbladboek, lotus en soms een of ander muziekinstrument. De pauw is haar rijdier.
1945-1960
Prachtig gesneden details. Een beeld waar werkelijk aandacht aan is besteed.
Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
  
2 0 2 0  ©   T O B O  A R T