Kunst uit Bali en Indonesië
                    Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

De term 'art deco' is ontstaan in het begin van de 20ste eeuw als afkorting van de Franse woordengroep 'Arts Decoratifs'. Het duidt op een kunststroming in het interbellum, tussen de twee wereldoorlogen (1920-1940), waarbij kunstenaars zich afzetten tegen de toen bekende of gevestigde kunstuitingen. Zo komt er meer geometrie in de gebouwen-architectuur en een nieuwe stilering in objekten. Ook wordt de kleur belangrijker en worden overdadige versieringen weggelaten. Door deze veranderde stijlelementen wordt de vormgeving plotseling belangrijker. Deze kan door een strakke stilering zelfs de werkelijke vorm van een bekend objekt of mens/dier verdraaien.Uit de introduktie blijkt dat 'art deco' een rekbaar begrip is. Echter niet alle vooroorlogse Bali beelden verdienen de kwalificatie 'art deco'.
Uit de hieronder getoonde kunstobjekten zie je bepaalde stijlovereenkomsten die voldoen aan die kwalificatie; Allereerst valt een strakke stilering op; de kunstenaar was op zoek naar de ideale lijn. Ook zijn er minder versieringen en ornamenten aangebracht en komt er daardoor meer aandacht voor ruimte en vorm. Dat laatste komt ook versterkt terug door bepaalde onderdelen van het beeld te vergroten of te verlengen, zoals de slapende vrouw. Typisch voor de Balinese art deco zijn de lang gerekte lichamen met de vergrote vingers en voeten en een versoberde ornamentiek.
Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Houten beeld van een Balinese vrouw in een spiegel kijkend.
1930-1940
Met strakke vormen en duidelijke lijnen heeft de Balinese houtsnijder dit uiterst kleine (19 cm!) beeldje gesneden tot een prachtig objekt. Als U op de foto klikt is er meer info&foto's.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Zittende vrouw met spiegel. Balinees houtsnijwerk uit de vooroorlogse jaren.
1930-1940
Indrukwekkend groot beeld uit de Pita Maha periode(52 cm hoog!). Wat opvalt zijn de prachtige lijnen die van boven naar benden lopen, en blader-motief op de hoofddoek. Ook het markante gezicht is expressief gesneden. Zoals bij zoveel kunstuitingen op Bali kan vrij worden gekopieerd. Zo is dit beeld ook vaak gekopieerd, en is dit beeld waarschijnlijk het orgineel waarop de latere beelden zijn nagemaakt. Iedere foto kan tweemaal worden vergroot.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Liggende Balinese vrouw in art deco stijl
1930-1940
Er zijn vele bewerkte plankjes gemaakt in Bali, zowel prewar als postwar. Maar verreweg de meesten hebben niet de kwaliteit van de pita maha-meestersnijders. Dit plankje heeft dat wel. De snijder is duidelijk op zoek geweest naar de ideale lijnen, iets wat wij hier art deco noemen. Het gezicht heeft iets spannends en mysterieus, maar ook rustgevend. Alle franje in de vorm van ornamentjes en versieringen zijn weggelaten, behalve bij de subengs, wat de expressiviteit van het geheel verhoogd. Als U klikt op de foto is er meer info&foto's.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Vrouw met kind. Houten beeld gemaakt op Bali. 
1920-1930
Bijzonder lang beeld (uiterst zeldzaam!) Gesneden in de Art Deco stijl die toen net in Bali bekend werd. Een vergelijkbaar beeld werd tentoongesteld op de tentoonstelling "ART DECO OP BALI" in museum Nusantara te Delft in 2005. In het bijbehorende boek van Frans Leidelmeier "Art Deco beelden van Bali 1930-1970" staat het afgebeeld op blz 69. Door steeds een maal te klikken op de foto kunt U de foto tweemaal vergroten. Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Vrouw met 3 vogels op haar lichaam. Gemaakt op Bali in de jaren 30.
1920-1930
Bijzonder lang beeld (uiterst zeldzaam!). Later is een bredere voet gemaakt en ingepast vanwege de lengte van het beeld. Dit beeld moet een van de eersten zijn geweest in deze vorm. Later is deze sculptuur in vele varianten nagemaakt. Door steeds een maal te klikken op de foto kunt U de foto tweemaal vergroten.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Houtsnijwerk slapende vrouw Pita Maha
1930-1940
Prachtig groot snijwerk uit de Pita Maha tijd. Wat opvalt in vergelijking met het plankje Tobo 612 is de groffe/groteske manier van bewerking. Het hout is zwaar en heeft een hoge nerf-dichtheid wat misschien heeft bijgedragen aan het eind resultaat. Alles is gevat en weergegeven in grote sterke lijnen, zonder zich te bekommeren om enig detail of franje. Het geheel is dan ook imposant, vooral door het ongewoon grote formaat en de zware houtsoort. Als U op een foto klikt kunt U deze tweemaal vergroten.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Het gouden hert getroffen door Rama 's pijl. Een scene uit het Hindu epos Ramayana. U kunt iedere foto tweemaal vergroten door op de foto te klikken.
1930-1940
Zeer expressief beeld voorstellende Patih Maritja, een dienaar van de demonenkoning Rawana, die zich als een prachtig gouden hert vermomd heeft om Rama en zijn broer Laksmana weg te lokken van Sita, zodat Rawana haar kan ontvoeren. Zodra het gouden hert met een pijl geraakt wordt, verandert het weer in een demon en beseffen de broers – te laat - dat het een list is. Op dat moment begint het eigenlijke avontuur van de Ramayana: de zoektocht langs allerlei hindernissen en met vele onverwachte medestanders om Sita terug te vinden. U kunt iedere foto tweemaal vergroten door op de foto te klikken.Klik voor meer informatie over dit kunstwerk
Vogel met prooi (Art Deco)
1930-1940
Fraai gestileerde vogel met opvallende gedraaide nek.

Klik voor een uitvergroting Op deze pagina tonen wij alle Art Deco kunstwerken uit onze collectie.

Een aantal daarvan werden in 2005-2006 tentoongesteld tijdens de tentoonstelling "ART DECO OP BALI"
in het Nusantara museum te Delft 
(zie afbeelding links). 

Deze kunstwerken staan tevens afgebeeld in het bijbehorende boek van Frans Leidelmeijer "Art Deco beelden van Bali 1930-1970"
(zie afbeeldingen rechts)
Klik voor een uitvergroting Klik voor een uitvergroting

  
2 0 2 2  ©   T O B O  A R T